Sammansättning av S2-kopplingsplint(ar) och kapsling