Sammansättning av L-kopplingsplint(ar) och kapsling