Nu lanseras nya reläkort

För en tid sedan uppdaterade vi vår små reläkort (103101 och 103401) för att klara 10-30VDC styrspänningar. Nu har turen kommit till de större korten.
Detta betyder att produktfloran för 4 x reläkort minskas till två:
213101 – 4st relä 10-30VDC skruvplint
213401 – 4st relä 10-30VDC LSA-plint

Dessa kort får samma finess som 103101 och 103401 där startströmmar begränsas till max. 20mA.